wtorek, 21 maja 2019

Ociepki, 2019

Oczyszczalnia ścieków na Osowej Górze. Według danych, które znalazłem w internecie działała do 2010 roku. W ramach projektu unijnego 'Bydgoski system wodny i kanalizacyjny II' zburzono 25 budynków oczyszczalni, prawdopodobnie w 2013 roku. Pozostałe budynki prawdopodobnie wkrótce podzielą ten sam los i zostaną zrównane z ziemią.

Rok 2008:

Zdjęcie pobrane z maps.google.pl

Rok 2015:

Zdjęcie pobrane z maps.google.pl
Poniżej zdjęcia z maja 2019 roku.
4 komentarze: